Afgerond onderzoek 1 januari 2022

Bloedingen en blauwe plekken bij OI, pilot studie

In deze studie is bij 22 OI patiënten gekeken naar bloedingsneiging in het verleden en naar stollingsstoornissen in laboratorium onderzoek.

Achtergrond

Veel patiënten met OI hebben vaak blauwe plekken. Dit kan een teken zijn van een verhoogde bloedingsneiging.

Doel

Er wordt screenend gezocht naar een verklaring/oorzaak van blauwe plekken en bloedingen bij patiënten met OI.

Stand van zaken

Studie is afgerond en er is een publicatie geschreven. “Bleeding and bruising in OI: ISTH Bleeding Assessment Tool and haemostasis laboratory assessment in 22 individuals” Er zijn aanwijzingen voor afwijkingen in het bloedonderzoek, maar een duidelijke verklaring is er helaas niet

Planning

Deelname is niet meer mogelijk

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed