Transitie

De transitieplanning vindt meestal plaats vanaf ongeveer 15 jaar. Het is aanbevolen om een transitieplan op maat te maken voor iedere individuele patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met hun aandoening(en), intelligentie en mogelijkheden.

Goede begeleiding, een transitiecoördinator, een transitiebrochure en gecombineerde transitieconsulten met kinder- en volwassenenzorgverlener zijn onderdeel van een goed protocol voor gestructureerde voorbereiding van de transitie.

Jongvolwassenen is gaan in deze periode een proces in naar zelfstandigheid. Naast het overstappen van kinderzorg naar volwassenenzorg zijn van belang: beslissingsrecht en zelfbeschikking. Voor mensen met OI is er informatie op de website Op eigen benen nu.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed