Niet-specifieke richtlijnen ten aanzien van valpreventie en pijn

Richtlijn Preventie van valincidenten

Vooral op volwassen leeftijd kunnen complicaties optreden bij botbreuken, waardoor extra ziektelast kan ontstaan. Er zijn gerichte adviezen om vallen te voorkomen. 
De ergotherapeut of een fysiotherapeut kan adviezen geven over maatregelen in huis.

Lees meer in de Richtlijn Preventie van valincidenten. En wijs patiënten op de informatie over valpreventie op www.thuisarts.nl

NHG-standaard Pijn

Pijnstilling is een belangrijke pijler in de behandeling. De gangbare medicatie bestaat uit:

  • paracetamol
  • NSAID (Non-Steroidal Inflammatory Drugs), zoals ibuprofen of diclofenac. De ontstekingsremmende werking geeft verlichting bij irritatie/ontsteking van het gewricht.

De NHG-standaard Pijn (2018) geeft algemene adviezen bij het voorschrijven van pijnmedicatie.

Wanneer deze medicatie onvoldoende pijnverlichting geeft, kan een pijnspecialist adviezen geven over extra mogelijkheden voor het behandelen van de pijnklachten.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) Osteogenesis Imperfecta. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed