Typen

Op basis van de symptomen en de wijze van overerven zijn inmiddels vele verschillende typen OI beschreven. Er worden 5 klinische OI typen onderscheiden, maar er zijn veel meer soorten mutaties. Type I komt het meeste voor. Ook binnen een type kunnen de verschillen in uitingsvorm of klachten zeer groot zijn. Het beloop van de aandoening blijft dan voor de individuele patiënt niet altijd voorspelbaar.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed