Afgerond onderzoek 1 januari 2020

Bloedingsneiging bij OI adhv vragenlijst (Self-BAT)

Zoals in de pilotstudie beschreven zijn er verschillende aanwijzingen voor bloedingsneiging bij OI.

Achtergrond

Zoals in de pilotstudie beschreven zijn er verschillende aanwijzingen voor bloedingsneiging bij OI. Omdat laboratoriumonderzoek niet duidelijk was over de oorzaak (een bekend fenomeen), willen we meer duidelijkheid over de bloedingsneiging door op een gestructureerde manier het verleden van patienten te onderzoeken middels een vragenlijst. Met deze vragenlijsten kunnen scores worden berekend waarmee een vergelijking kan worden gemaakt met mensen zonder OI.

Doel

Duidelijkheid over bloedingsneiging in een grote groep patienten met OI met een vragenlijst

Stand van zaken

Er is sprake van een verhoogde score. Data is verzameld, artikel is geschreven en ter publicatie aangeboden in een tijdschrift.

Planning

Geen deelname meer mogelijk

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed