Afgerond onderzoek 1 januari 2020

Hartafwijkingen in OI patiënten

Er wordt bij een bezoek aan het ziekenhuis ook vaak een controle van het hart verricht. Zijn er in deze onderzoeken afwijkingen gevonden?

Achtergrond

Er wordt bij een bezoek aan het ziekenhuis ook vaak een controle van het hart verricht. Zijn er in deze onderzoeken afwijkingen gevonden?

Doel

Duidelijkheid over mogelijke hartafwijkingen die aan OI gerelateerd kunnen zijn.

Stand van zaken

Data is verzameld en geanalyseerd, er zijn geen grote afwijkingen gevonden. De resultaten worden in een artikel beschreven en aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.

Planning

Deelname is niet meer mogelijk

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed