Afgerond onderzoek 1 januari 2020

Vermoeidheid bij OI

Vermoeidheid is een vaak genoemde klachten bij OI-patiënten. In dit onderzoek willen we nagaan of de mate van vermoeidheid erger is dan bij mensen zonder OI.

Achtergrond

Vermoeidheid is een vaak genoemde klachten bij OI-patiënten. In dit onderzoek willen we nagaan of de mate van vermoeidheid erger is dan bij mensen zonder OI.

Doel

Duidelijkheid over de mate van vermoeidheid bij OI.

Stand van zaken

Onderzoek is afgerond, data is verzameld en een artikel is geschreven en gepubliceerd: Fatigue in adults with osteogenesis imperfecta (BMC musculoskeletal disorders, 2020)

Planning

Geen deelname meer mogelijk.

 

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed