Afgerond onderzoek 1 januari 2020

Zoektocht naar laboratorium afwijkingen bij extreme scores vanuit de Self-BAT

Wat zouden we vinden als we de patiënten met de hoogste bloedingsscores onderzoeken in het laboratorium?

Achtergrond

We (ISALA) hebben met een vragenlijst de bloedingsneiging onderzocht. In de pilot studie is ook gezocht naar afwijkingen in het laboratorium. Wat zouden we vinden als we de patiënten met de hoogste bloedingsscores onderzoeken in het laboratorium?

Doel

Is er een verband tussen de bloedingsneiging (vragenlijst) en laboratorium onderzoeken te vinden?

Stand van zaken

Onderzoek is verricht, data is verzameld, er wordt een artikel geschreven die binnenkort wordt aangeboden ter publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Planning

Deelname is niet meer mogelijk.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed