Kan ik op reis gaan naar het buitenland?

Iemand met OI kan in de meeste gevallen prima op (buitenlandse) reis gaan. Of er veel extra geregeld moet worden voor een reis hangt af van de ernst van de klachten. Het is verstandig om te weten of er goede voorzieningen zijn op het logeeradres. Denk bijvoorbeeld aan drempelloos als de patiënt in een rolstoel zit. Verder is het fijn als er in de buurt van het logeeradres een ziekenhuis is.

Voor vragen tijdens je reis kan je altijd telefonisch terecht bij je eigen arts of verpleegkundige in het expertisecentrum.

Meestal is tijdens een reis een bezoek aan een plaatselijke arts niet nodig, vooral als van te voren met uw eigen arts goede afspraken zijn gemaakt.

Tips

Voldoende medicijnen meenemen is belangrijk. Voor meer informatie over medicijnen op reis, zie de website van rijksoverheid.

Mocht er toch iets acuuts gebeuren, dan is het handig om van te voren een overzicht te maken van ziekenhuizen in de buurt van uw logeeradres.

Medicijnpaspoort

Ook is het goed om een brief of kaartje mee te nemen waar bijzonderheden op vermeld zijn die van belang kunnen zijn. Als u naar het buitenland gaat is het handig deze informatie in de Engelse taal mee te nemen. Overleg met uw arts of hij een brief kan meegeven.

Patiënten kunnen ook een medisch paspoort bij zich dragen. De Europese koepelorganisatie van OI-verenigingen (OIFE) heeft een OI-paspoort ontwikkeld. Hierin staat (in meerdere talen) vermeld dat de patiënt OI heeft en van welke bijkomende klachten er kunnen zijn.

Daarnaast bevat dit OI-paspoort adviezen over de handelwijze bij het verplaatsen en tillen van de patiënt, het vaststellen van fracturen, het verrichten van optimaal röntgenonderzoek en aandachtspunten bij intubatie (via de mond inbrengen van een buis voor beademing). Ook is van belang om op het kaartje informatie te vermelden over wat van belang is bij bijvoorbeeld een (spoed)operatie

Fracturenkaart

Er is sinds kort een breukwijzer beschikbaar via de VOI en de expertisecentra. Dit is een hulpmiddel met tips en adviezen bij een fractuur. De informatie op deze breukwijzer kan u helpen in een situatie met hulpverleners buiten de expertisecentra om duidelijk te maken wat OI is en welke diagnostiek en behandelingen er zijn. Via het spoedkaartje dat u op deze site kunt maken is er ook de mogelijkheid om  de contactgegevensvan het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, bij u te dragen. Zie daarvoor: wat te doen bij spoed. 

 

 

Andere veelgestelde vragen

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisenetwerk via het contactformulier. Zij helpen u graag.

Stel een vraag
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed