Kan mijn kind naar regulier onderwijs of een normale peuterspeelzaal?

Voor elk kind is na de baby- en dreumestijd een eerste stap om bijvoorbeeld naar een peuterspeelzaal te gaan en op kleuterleeftijd naar het eerste jaar basisonderwijs.
Voor ouders met een kind met OI spelen er dan vaak allerlei vragen zoals:

  • Kan een kind met OI naar een normale peuterspeelzaal en regulier onderwijs?
  • Waar moet je op letten als je je kind graag naar het reguliere onderwijs laat gaan?
  • Heeft OI gevolgen voor de schoolprestaties van kinderen?

Het is verstandig om het kinderdagverblijf en de school goed in te lichten over de medische situatie van het kind met OI, het liefst al ruim voor de eerste dag. Vaak is het verstandig een school uit te kiezen, die betrokken wil zijn. Bereidheid vanuit school is zeer van belang bij de samenwerking.

Het is raadzaam om heldere afspraken met peuterspeelzaal en school te maken. Dit draagt bij om de gevaren voor uw kind met OI te beperken en dit kan u ook zelf meer vertrouwen geven.

Een tip is om bijvoorbeeld te vragen of u een dag in de klas mag meekijken. Dit kan u een goed beeld geven van hoe het dagelijks in de klas gaat. Als  ouder ziet u dan welke aanpassingen er eventueel voor uw kind nodig zijn.

Door als ouder veel en goed contact te hebben met school, kunt u goed meedenken en de school van nuttige informatie voorzien.

Belangrijke punten zijn:

  • Een kind met OI heeft vaak extra begeleiding nodig. Er moet bij ernstige risico op fracturen iemand zijn die het kind beschermt voor de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door een financiering uit het PGB (persoons gebonden budget). Dit kan aangevraagd worden bij het CIZ. De instantie Per Saldo kan hierbij helpen.
  • Een kind met OI heeft mogelijk fysieke hulp nodig bij het aan en uitrekken van de jas of naar het toilet gaan.
  • Verder is het van belang dat de school weet wat te doen als een kind iets breekt.
  • Het kind met OI zal niet met alles in de gymles mee kunnen doen. Een alternatief kan dan bijvoorbeeld een speciale koffer zijn, waar het kind met OI mee mag spelen als het niet mee kan doen met activiteiten. Vanzelfsprekend dan wel met een ander uit de klas, zodat er een goede integratie is met klasgenoten.
  • Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat uw kind een 'stempel' krijgt. Uitleg daarbij is voor leerkrachten en ook voor de andere leerlingen van belang. Zie ook de website ikhebdat.nl.
  • Ook van belang is de rolstoeltoegankelijkheid op de school. Soms mag op school alleen met een pas of sleutel van de lift gebruik worden gemaakt. Hoe is dat geregeld?
  • Wat te doen bij ziekenhuisopname of verzuim? Hoe kan het onderwijs doorgaan? Zie ook ziezon.nl.

Via Passend Onderwijs is ook extra financiering voor de school mogelijk.
Zie ook: de brochure Jij en jouw kind op de website van de VOI.

Andere veelgestelde vragen

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisenetwerk via het contactformulier. Zij helpen u graag.

Stel een vraag
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed