Op welke manier vindt verwijzing naar een expertisecentrum OI plaats?

Als uw zorgverlener vermoedt dat u of uw kind de aandoening OI heeft, dan krijgt u een verwijzing naar een van de centra uit het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta. Het heeft de voorkeur dat mensen met OI tenminste een keer bij een van de centra in het expertisenetwerk zijn geweest.

Voor kinderen vindt verwijzing plaats naar een centrum in het expertisenetwerk met expertise op het gebied van kinderen.

Bij een verdenking op kindermishandeling worden kinderen naar een OI-centrum verwezen voor second opinion om de mogelijkheid van OI aan te tonen of uit te sluiten.

Verwijzing naar een van deze centra vindt plaats via de huisarts of de klinisch geneticus of via de (kinder)orthopedisch chirurg, (kinder)endocrinoloog of kinderarts uit andere ziekenhuizen.

Volwassenen met OI of ouders van kinderen met OI kunnen ook zelf contact opnemen met het expertisecentrum voor advies en informatie.

Lees meer bij

Andere veelgestelde vragen

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisenetwerk via het contactformulier. Zij helpen u graag.

Stel een vraag
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed