Wat is de financiële kant van leven met een beperking?

De zorg bij leven met een beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Er bestaan verschillende wetten die deze zorg vergoeden. Daarnaast bestaan er regelingen waar ouders en patiënten een beroep op kunnen doen voor een tegemoetkoming voor deze extra kosten. De zorg voor kinderen met een beperking wordt geregeld door middel van vier wetten, namelijk de Zorgverzekeringswet (ZVW), de jeugdwet, de wet langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Bij volwassenen gelden drie wetten; de jeugdwet is niet van toepassing. Een van de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten is het PGB. Dit kan door een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Het kan prettig zijn als u daar hulp bij krijgt van een (medisch) maatschappelijk werker of een ergotherapeut van het revalidatiecentrum of van e het expertisenetwerk. Deze kan samen met u kijken waarvoor extra hulp nodig is.

 

Kijk voor meer informatie over de aanvraag van een PGB op www.regelhulp.nl
Een handige website om hulp te vinden die u vanuit het PGB kunt betalen is: www.nationalehulpgids.nl.

U kunt als ouders in bepaalde omstandigheden uzelf vanuit het PGB laten uitbetalen. Bij de gemeente is er informatie over aan welke eisen dat moet voldoen.

Tip 
Bespreek met uw werkgever als u als ouder een zware zorgtaak heeft naast uw werk. Vaak zijn er mogelijkheden om hier rekening mee te houden. U kunt denken aan flexibele werktijden of (tijdelijk) zorgverlof.

 

Andere veelgestelde vragen

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisenetwerk via het contactformulier. Zij helpen u graag.

Stel een vraag
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed