Wat te doen bij spoed?

Bij spoed kan altijd overlegd worden met de dienstdoende orthopeed/endocrinoloog van een van de centra in het expertisenetwerk. Indien een patiënt bekend is in een van de centra, heeft het betreffende centrum de voorkeur.

Kijk of de patiënt een spoedkaartje heeft met gegevens. 
Voor contactgegevens: zie het expertisenetwerk op de kaart.

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) Osteogenesis Imperfecta. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed