Wat zijn mijn taken als huisarts bij een patiënt met OI?

Als huisarts bent u altijd betrokken bij de patiënt bij huisartsgeneeskundige klachten buiten OI. Ook kunt u voor de (ouders van de) patiënt een belangrijke rol spelen bij het begeleiden eventuele psychische klachten die bij OI kunnen voorkomen. Daarnaast kunt u met de behandelend arts van het expertisecentrum afspreken wat uw rol is bij mogelijk voorkomende problemen. Soms zal een patiënt ook vragen over de behandeling hebben, u kunt daarbij ondersteunen. In overleg met het expertisecentrum kunt u eventueel ook deelnemen in het multidisciplinair team.

Met de behandelend arts in het expertisecentrum spreekt u af in welke situaties u verwijst naar het expertisecentrum. U neemt in ieder geval contact op met het expertisecentrum voor consultatie en zo nodig verwijst u daarnaar:

  • Wanneer zich bij een kind met OI complicaties voordoen die samenhangen met de aandoening.
  • Wanneer een kind met OI wordt opgenomen in een perifeer ziekenhuis.

Indien er alarmsymptomen aanwezig zijn, is het belangrijk per direct te verwijzen naar het expertisecentrum. Zie Alarmsignalen. 

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) Osteogenesis Imperfecta. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed