Hoe verloopt het contact tussen zorgverleners binnen en buiten het expertisecentrum?

Mensen met OI krijgen van alle follow-up bezoeken aan het expertisecentrum een uitgebreid verslag of individueel zorgplan. Hiermee houden ze zelf regie over de documentatie en kunnen ze dit delen met zorgverleners waarmee ze in contact komen.

Zorgverleners buiten het expertisecentrum houden het expertisecentrum op de hoogte en kunnen laagdrempelig contact opnemen bij vragen. Ook als de patiënt niet bekend is in het expertisecentrum, zal het expertisecentrum zo nodig advies willen geven.

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) Osteogenesis Imperfecta. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed