Hoe ziet het behandelteam voor mensen met OI eruit?

De meeste kinderen en volwassenen zijn (mede) onder behandeling in een centrum binnen het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta. In deze centra zijn multidisciplinaire teams voor OI.

De samenstelling van de multidisciplinaire teams kan wisselend zijn. De kern kan bestaan uit: een (kinder)orthopeed, een (kinder)revalidatiearts, een kinderarts of een internist-endocrinoloog, een verpleegkundig specialist, een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Daarnaast kunnen op indicatie een neuroloog, een KNO-arts, een tandheelkundig specialist, een klinisch geneticus, een cardioloog, een psycholoog, een diëtiste en een gynaecoloog worden geconsulteerd.

Lees meer bij Het expertisenetwerk OI.

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) Osteogenesis Imperfecta. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed