Wat is de rol van zorgverlener in het ziekenhuis in de buurt?

Als een patiënt met OI na de initiële behandeling is ontslagen uit het ziekenhuis, wordt hij meestal verwezen naar een zorgverlener in de woonomgeving voor poliklinische follow-up. Bij kinderen is speciale aandacht voor groei en ontwikkeling van belang.

De zorgverlener in het regionale ziekenhuis is dan het eerste aanspreekpunt voor ouders en deze kan laagdrempelig overleggen met het expertisecentrum. Het doel is goede samenwerking om de zorg zo goed mogelijk te realiseren.

Zie ook het Voorbeeld van het follow-up schema.

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) Osteogenesis Imperfecta. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Osteogenesis Imperfecta.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed